18. 9. 2019  17:26 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vivaldi's Four, Banská Bystrica
Názov témy anglicky: Vivaldi's Four, Banská Bystrica, Slovakia
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Abstrakt: Lokalita Banská Bystrica, východná strana vrchu Urpín. Vytvorenie hotela, ktorý je prostriedkom na získanie inšpirácie pre každého dočasného obyvateľa. Na základe osobnostnej typológie sa vytvára ideálne prostredie, podporené správnymi kreatívnymi technikami, ktoré dovedú človeka do jeho samotného vnútra. Súčasťou hotelového komplexu je ústredná budova a samostatné bývanie v ubytovacích bunkách na okraji centrálnej lúky. Celková hmota je do prostredia zakomponovaná v čo najmenšom kontraste s okolitým prostredím.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.