19. 9. 2019  19:35 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Forest hotel, Plevník
Název tématu anglicky: Forest hotel, Plevník Slovakia
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Abstrakt: Lokalita: Plevník - Drienové - dolina Navrhuje sa o zariadenie v lese, ktorého primárny účel je poskytnúť miesto oddychu pre ľudí žijúcich v každodennom strese. Sústreďuje sa na čo najväčší dotyk s prírodným prostredím až na hranicu meditatívneho zážitku. Okrem ubytovania poskytuje aj vzdelávaciu funkciu. Ubytovanie je riešené v hlavnej budove ako aj v samostatných ubytovacích bunkách, ktoré sú rozptýlene rozmiestnené vo svahu a na hrebeni pohoria. Zadanie obsahuje aj návrh menších sprievodných objektov (napr. vyhliadky).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-ARCH architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.