16. 9. 2019  6:02 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Forest hotel, Plevník
Názov témy anglicky: Forest hotel, Plevník Slovakia
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Abstrakt: Lokalita: Plevník - Drienové - dolina Navrhuje sa o zariadenie v lese, ktorého primárny účel je poskytnúť miesto oddychu pre ľudí žijúcich v každodennom strese. Sústreďuje sa na čo najväčší dotyk s prírodným prostredím až na hranicu meditatívneho zážitku. Okrem ubytovania poskytuje aj vzdelávaciu funkciu. Ubytovanie je riešené v hlavnej budove ako aj v samostatných ubytovacích bunkách, ktoré sú rozptýlene rozmiestnené vo svahu a na hrebeni pohoria. Zadanie obsahuje aj návrh menších sprievodných objektov (napr. vyhliadky).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.