20. 9. 2019  7:15 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Beta : the pass of tommorow Aleppo
Názov témy anglicky: Beta : the pass of tommorow Aleppo
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Abstrakt: Lokalita Aleppo Syria, v centre historického mesta (priekopa citadely) Vytvorenie konceptu verejnej kultúrnej stavby, ktorá bude slúžiť ako priestor na útek z reality , útek z povojnového stavu, kde bolo zničené 60% mesta. Je to cesta časom a históriou, centrum hlavne pre mládež ale hlavne inštitúcia pre tvorbu lepšej budúcnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.