22. 5. 2019  14:41 Júlia, Juliana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav dizajnu (FA)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Komposter na výrobu bioplynu
Název tématu anglicky: The composter for a biogas plant
Stav tématu: schváleno (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav dizajnu (FA)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť kompostér, ktorý využíva biologický odpad na získavanie bioplynu v podobe alternatívneho zdroja na činnosti ako je varenie, ohrev teplej vody alebo vykurovanie, súčasne má produkovať aj záhradný humus. Kompostér má byť kapacitne optimalizovaný na produkciu biologického odpadu trojgeneračnej rodiny /cca 8 osôb/. Koncepcia kompostéra po konštrukčnej a technologickej stránke má zabezpečiť proces fermentácie aj v zimnom období, jeho prevádzka musí spĺňať bezpečnostné a ekologické parametre. Diplomová práca sa primárne zameriava na pokrytie potrieb obyvateľov krízového bývania, kompostér môže byť aplikovaný aj v iných domácnostiach s vlastným pozemkom alebo v prostredí malých rodinných fariem alebo rekreačného bývania. Realizácia modelu M 1:5Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-DZ dizajn-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.