23. 10. 2019  22:27 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav dizajnu (FA)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Komposter na výrobu bioplynu
Názov témy anglicky: The composter for a biogas plant
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť kompostér, ktorý využíva biologický odpad na získavanie bioplynu v podobe alternatívneho zdroja na činnosti ako je varenie, ohrev teplej vody alebo vykurovanie, súčasne má produkovať aj záhradný humus. Kompostér má byť kapacitne optimalizovaný na produkciu biologického odpadu trojgeneračnej rodiny /cca 8 osôb/. Koncepcia kompostéra po konštrukčnej a technologickej stránke má zabezpečiť proces fermentácie aj v zimnom období, jeho prevádzka musí spĺňať bezpečnostné a ekologické parametre. Diplomová práca sa primárne zameriava na pokrytie potrieb obyvateľov krízového bývania, kompostér môže byť aplikovaný aj v iných domácnostiach s vlastným pozemkom alebo v prostredí malých rodinných fariem alebo rekreačného bývania. Realizácia modelu M 1:5Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-DZ dizajn

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.