Oct 15, 2019   11:31 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Komposter na výrobu bioplynu
Title of topic in English: The composter for a biogas plant
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Design - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Summary: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť kompostér, ktorý využíva biologický odpad na získavanie bioplynu v podobe alternatívneho zdroja na činnosti ako je varenie, ohrev teplej vody alebo vykurovanie, súčasne má produkovať aj záhradný humus. Kompostér má byť kapacitne optimalizovaný na produkciu biologického odpadu trojgeneračnej rodiny /cca 8 osôb/. Koncepcia kompostéra po konštrukčnej a technologickej stránke má zabezpečiť proces fermentácie aj v zimnom období, jeho prevádzka musí spĺňať bezpečnostné a ekologické parametre. Diplomová práca sa primárne zameriava na pokrytie potrieb obyvateľov krízového bývania, kompostér môže byť aplikovaný aj v iných domácnostiach s vlastným pozemkom alebo v prostredí malých rodinných fariem alebo rekreačného bývania. Realizácia modelu M 1:5Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-DZ Design

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.