Oct 17, 2019   10:19 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sebestačný dom
Title of topic in English: Autonomous House
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Summary: Téma autonómnych domov je síce okrajová, ale v spoločnosti snažiacej sa o udržateľnosť v sektore výstavby čoraz viac rezonuje - zatiaľ skôr ako gesto a hľadanie limitov než ako nutnosť. Zadaním je návrh konceptu malého rodinného domu spájajúceho súčasný životný komfort, čo najefektívnejšie priestorové riešenie, čiastkové energetickú nezávislosť a šetrnú filozofiu, do konkrétnej lokality, ale s potenciálom opakovaného riešenia. Veľký dôraz je kladený nielen na architektonický, ale aj na technologický koncept. Téma DP v podrobnosti prehĺbenej architektonickej štúdie vychádza zo zadania aktuálneho ročníka študentskej súťaže Český soběstačný dům 2019. Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v rozsahu architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu a PPT/Prezi prezentácia); model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm (š/v) so zhrnutím podstatných častí projektu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.