22. 10. 2019  17:59 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sebestačný dom
Názov témy anglicky: Autonomous House
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FA
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Abstrakt: Téma autonómnych domov je síce okrajová, ale v spoločnosti snažiacej sa o udržateľnosť v sektore výstavby čoraz viac rezonuje - zatiaľ skôr ako gesto a hľadanie limitov než ako nutnosť. Zadaním je návrh konceptu malého rodinného domu spájajúceho súčasný životný komfort, čo najefektívnejšie priestorové riešenie, čiastkové energetickú nezávislosť a šetrnú filozofiu, do konkrétnej lokality, ale s potenciálom opakovaného riešenia. Veľký dôraz je kladený nielen na architektonický, ale aj na technologický koncept. Téma DP v podrobnosti prehĺbenej architektonickej štúdie vychádza zo zadania aktuálneho ročníka študentskej súťaže Český soběstačný dům 2019. Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v rozsahu architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu a PPT/Prezi prezentácia); model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm (š/v) so zhrnutím podstatných častí projektu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.