Jul 16, 2019   10:52 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Prispôsobivá architektúra
Title of topic in English: Universal design
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Summary: Požiadavky kladené na architektúru sa v novom tisícročí rýchlo menia, morálna životnosť stavieb je iba zlomkom ich fyzickej životnosti. Reakciou môže byť architektonický objekt poňatý ako "long life, loos fit, low energy" koncept udržateľnej architektúry (princíp: Alex Gordon, 1972), ktorá je opakovateľná a prispôsobiteľná rôznym podmienkam a požiadavkám. Zadaním je takýto "univerzálne použiteľný" objekt navrhnúť a overiť jeho koncepciu v konkrétnych podmienkach (lokalita, funkčná náplň). Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v rozsahu architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu a PPT/Prezi prezentácia); model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm (š/v) so zhrnutím podstatných častí projektu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.