19. 6. 2019  6:41 Alfréd
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Prispôsobivá architektúra
Názov témy anglicky: Universal design
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FA
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Abstrakt: Požiadavky kladené na architektúru sa v novom tisícročí rýchlo menia, morálna životnosť stavieb je iba zlomkom ich fyzickej životnosti. Reakciou môže byť architektonický objekt poňatý ako "long life, loos fit, low energy" koncept udržateľnej architektúry (princíp: Alex Gordon, 1972), ktorá je opakovateľná a prispôsobiteľná rôznym podmienkam a požiadavkám. Zadaním je takýto "univerzálne použiteľný" objekt navrhnúť a overiť jeho koncepciu v konkrétnych podmienkach (lokalita, funkčná náplň). Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v rozsahu architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu a PPT/Prezi prezentácia); model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm (š/v) so zhrnutím podstatných častí projektu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.