Oct 18, 2019   10:57 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Design (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Inšpirujúce bývanie – Inteligentný separátor odpadu
Title of topic in English: Inspiring Living - Intelligent Waste Separator
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Summary: Cieľom témy je inšpirovať spoločnosť prostredníctvom dizajnu k ochrane životného prostredia a šetreniu prírodných zdrojov, takým spôsobom, ktorým sa môže podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji každý – separovaním odpadu. Inšpirovať, vzdelávať a podporovať k rozšíreniu a zefektívneniu separovaného zberu komunálneho odpadu už v základnej spoločnsko-sociálnej jednotke domácnosti/rodine/jednotlivcovi s využitím technologickej podpory a inovácií, ako základu k zlepšovaniu fungovania komplexného odpadového hospodárstva.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-DZ Design

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.