Jul 17, 2019   11:14 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Inšpirujúce bývanie – Inteligentný separátor odpadu
Title of topic in English: Inspiring Living - Intelligent Waste Separator
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Summary: Cieľom témy je inšpirovať spoločnosť prostredníctvom dizajnu k ochrane životného prostredia a šetreniu prírodných zdrojov, takým spôsobom, ktorým sa môže podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji každý – separovaním odpadu. Inšpirovať, vzdelávať a podporovať k rozšíreniu a zefektívneniu separovaného zberu komunálneho odpadu už v základnej spoločnsko-sociálnej jednotke domácnosti/rodine/jednotlivcovi s využitím technologickej podpory a inovácií, ako základu k zlepšovaniu fungovania komplexného odpadového hospodárstva.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-DZ Design-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.