22. 9. 2019  3:31 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inšpirujúce bývanie – Inteligentný separátor odpadu
Názov témy anglicky: Inspiring Living - Intelligent Waste Separator
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Abstrakt: Cieľom témy je inšpirovať spoločnosť prostredníctvom dizajnu k ochrane životného prostredia a šetreniu prírodných zdrojov, takým spôsobom, ktorým sa môže podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji každý – separovaním odpadu. Inšpirovať, vzdelávať a podporovať k rozšíreniu a zefektívneniu separovaného zberu komunálneho odpadu už v základnej spoločnsko-sociálnej jednotke domácnosti/rodine/jednotlivcovi s využitím technologickej podpory a inovácií, ako základu k zlepšovaniu fungovania komplexného odpadového hospodárstva.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-DZ dizajn-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.