Jul 17, 2019   7:14 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Inšpirujúci životný štýl - ústna hygiena
Title of topic in English: Inspiring lifestyle - Oral hygiene
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Summary: Cieľom témy je inšpirovať spoločnosť prostredníctvom autentického dizajnu k inovácii v oblasti ústnej hygieny. Zefektívniť využívanie produktov dennej potreby s využitím technológie a ergonómie, tiež s využitím poznatkov diplomantovho bádania v oblasti potenciálu využívania produktov dennej potreby, vnímania užívateľov z pohľadu rýchlo sa meniaceho trhu takýchto produktov a trendov a úlohy emócií vo vzťahu k prakticky zameraným typom produktov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-DZ Design-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.