18. 9. 2019  0:05 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inšpirujúci životný štýl - ústna hygiena
Názov témy anglicky: Inspiring lifestyle - Oral hygiene
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Abstrakt: Cieľom témy je inšpirovať spoločnosť prostredníctvom autentického dizajnu k inovácii v oblasti ústnej hygieny. Zefektívniť využívanie produktov dennej potreby s využitím technológie a ergonómie, tiež s využitím poznatkov diplomantovho bádania v oblasti potenciálu využívania produktov dennej potreby, vnímania užívateľov z pohľadu rýchlo sa meniaceho trhu takýchto produktov a trendov a úlohy emócií vo vzťahu k prakticky zameraným typom produktov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-DZ dizajn-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.