21. 9. 2019  6:40 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Autentická inšpirácia - Sedací interiérový prvok
Názov témy anglicky: Authentic inspiration - Sitting interior element
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Abstrakt: Cieľom témy je pomocou dizajnu inšpirovať užívateľa k sebareflexii v kreatívnom procese s efektom stimulácie duchovných kvalít a manuálnych zručností pri tvorivej činnosti, prostredníctvom autentického vizuálneho vyjadrovania sa s pozitívnym dôsledkom. Inšpirovať, vzdelávať a podporovať pozitívne v tomto procese predovšetkým pomocou zabezpečovania psychického/fyzického komfortu v priestore s využitím stratégie inkluzívneho dizajnérskeho vývoja.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-DZ dizajn-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.