24. 10. 2020  2:35 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry a dizajnu


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Inšpirujúca mobilita - Osobný automobil
Názov témy anglicky:
Inspiring mobility - Personal car
Stav témy:
schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FAD
Max. počet študentov:
3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Abstrakt: Cieľom témy je inšpirovať spoločnosť prostredníctvom autentického dizajnu k novému pohľadu na elektromobilitu pri návrhu vozidla – osobného automobilu, začleneného do systému „Vehicle to Grid“. Dôležité pre dizajne vozidla je identifikovať emóciu spojenú s úlohou osobného automobilu v systéme mobility budúcnosti a zodpovedať otázku prečo používateľ volí práve navrhovaný typ mobility – osobný automobil. Súčasťou je výskum dizajnérskych konvencií a mapovanie ich porušovania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-D dizajn

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.