26. 8. 2019  5:37 Samuel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: MIX Palárikova / Žabotova
Název tématu anglicky: MIX Palárikova / Žabotova
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Štefan Polakovič
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Štefan Polakovič
Abstrakt: Podstaničný priestor - okolie križovania ulíc Palárikova a Žabotova je v dnešnej dobe v pomerne žalostnom stave a ponúka zamyslenie sa nad masívnejším urbanisticko - architektonickým vstupom. Železničný násyp je v celej svojej dĺžke zastavaný radou bunkových garáží, v mieste bývalej materskej škôlky sa pripravuje pomerne nešťastná stavba sociálneho bývania, ktorá ignoruje miesto svojho vzniku, celé prostredie je zanedbané. Práve toto okolie ale navzdory svojej dnešnej kvalite priťahuje bývanie mladých rodín, ktoré oceňujú jeho situovanie - blízkosť centra mesta, trhoviska na Žilinskej ulici, potenciál rekreácie v časti vinohradov a istý charakter zmiešanej štruktúry práce a bývania. Práve tento podstaničný pás je miestom, kde by mal diplomant navrhnút v doplňovacom mikrourbanizme skladbu objektov školky, domu seniorov, študentského bývania a malého komunitného centra s knižnicou a jedálňou. Ambíciou návrhu by malo byť vytvorenie spodného reprezentatívneho podstaničného priestoru so zmiešanou štruktúrou funkcií, sociálneho mixu a nájsť logické vzťahy ich koexistencie, mierky a hierarchického usporiadania. Neoddeliteľnou časťou návrhu bude spojenie skupiny budov rôzne akcentovaným verejným priestorom.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-ARCH architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.