Oct 23, 2019   12:19 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: MIX Palárikova / Žabotova
Title of topic in English: MIX Palárikova / Žabotova
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Štefan Polakovič
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Štefan Polakovič
Summary: Podstaničný priestor - okolie križovania ulíc Palárikova a Žabotova je v dnešnej dobe v pomerne žalostnom stave a ponúka zamyslenie sa nad masívnejším urbanisticko - architektonickým vstupom. Železničný násyp je v celej svojej dĺžke zastavaný radou bunkových garáží, v mieste bývalej materskej škôlky sa pripravuje pomerne nešťastná stavba sociálneho bývania, ktorá ignoruje miesto svojho vzniku, celé prostredie je zanedbané. Práve toto okolie ale navzdory svojej dnešnej kvalite priťahuje bývanie mladých rodín, ktoré oceňujú jeho situovanie - blízkosť centra mesta, trhoviska na Žilinskej ulici, potenciál rekreácie v časti vinohradov a istý charakter zmiešanej štruktúry práce a bývania. Práve tento podstaničný pás je miestom, kde by mal diplomant navrhnút v doplňovacom mikrourbanizme skladbu objektov školky, domu seniorov, študentského bývania a malého komunitného centra s knižnicou a jedálňou. Ambíciou návrhu by malo byť vytvorenie spodného reprezentatívneho podstaničného priestoru so zmiešanou štruktúrou funkcií, sociálneho mixu a nájsť logické vzťahy ich koexistencie, mierky a hierarchického usporiadania. Neoddeliteľnou časťou návrhu bude spojenie skupiny budov rôzne akcentovaným verejným priestorom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.