Aug 26, 2019   2:16 a.m. Samuel
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Design (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Adaptabilný úložný systém
Title of topic in English: Adaptive storage system
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Summary: Práca sa zameriava na úložný systém, ktorý je pod vplyvom rôznych zmien. Menia sa predmety, ktoré ľudia odkladajú, mení sa ich množstvo, menia sa priestory, v ktorých sa nachádza. A menia sa najmä ľudia, ktorí ich využívajú. Ich osobnostné črty, životný štýla záujmy môžu výrazne ovplyvniť nároky na úložný systém. Rôzne typy osobnosti preferujú rôzne typy úložného priestoru, a preto sa personalizácia stala dôležitým faktorom pri riešení daného problému. A práve modularita úložného systému otvára priestor pre personalizáciu a zohľadňuje individuálne preferencie užívateľov. Projekt skúma pohľad na dôvody a spôsoby skladovania a vystavovania predmetov, vlastný výskum nárokov užívateľov na úložné systémy a určenie hlavných faktorov, ktoré vplývajú na zmeny úložného systému. Cieľom projektu je zhodnotiť prepojenie daných faktorov s výberom úložného priestoru a navrhnúť a realizovať riešenia problematiky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-DZ Design-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.