16. 10. 2019  3:51 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav dizajnu (FA)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Adaptabilný úložný systém
Názov témy anglicky: Adaptive storage system
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Abstrakt: Práca sa zameriava na úložný systém, ktorý je pod vplyvom rôznych zmien. Menia sa predmety, ktoré ľudia odkladajú, mení sa ich množstvo, menia sa priestory, v ktorých sa nachádza. A menia sa najmä ľudia, ktorí ich využívajú. Ich osobnostné črty, životný štýla záujmy môžu výrazne ovplyvniť nároky na úložný systém. Rôzne typy osobnosti preferujú rôzne typy úložného priestoru, a preto sa personalizácia stala dôležitým faktorom pri riešení daného problému. A práve modularita úložného systému otvára priestor pre personalizáciu a zohľadňuje individuálne preferencie užívateľov. Projekt skúma pohľad na dôvody a spôsoby skladovania a vystavovania predmetov, vlastný výskum nárokov užívateľov na úložné systémy a určenie hlavných faktorov, ktoré vplývajú na zmeny úložného systému. Cieľom projektu je zhodnotiť prepojenie daných faktorov s výberom úložného priestoru a navrhnúť a realizovať riešenia problematiky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-DZ dizajn

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.