19. 8. 2019  8:35 Lýdia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Adaptabilný úložný systém
Název tématu anglicky: Adaptive storage system
Stav tématu: schváleno (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav dizajnu (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Abstrakt: Práca sa zameriava na úložný systém, ktorý je pod vplyvom rôznych zmien. Menia sa predmety, ktoré ľudia odkladajú, mení sa ich množstvo, menia sa priestory, v ktorých sa nachádza. A menia sa najmä ľudia, ktorí ich využívajú. Ich osobnostné črty, životný štýla záujmy môžu výrazne ovplyvniť nároky na úložný systém. Rôzne typy osobnosti preferujú rôzne typy úložného priestoru, a preto sa personalizácia stala dôležitým faktorom pri riešení daného problému. A práve modularita úložného systému otvára priestor pre personalizáciu a zohľadňuje individuálne preferencie užívateľov. Projekt skúma pohľad na dôvody a spôsoby skladovania a vystavovania predmetov, vlastný výskum nárokov užívateľov na úložné systémy a určenie hlavných faktorov, ktoré vplývajú na zmeny úložného systému. Cieľom projektu je zhodnotiť prepojenie daných faktorov s výberom úložného priestoru a navrhnúť a realizovať riešenia problematiky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-DZ dizajn-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.