17. 10. 2019  22:09 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav dizajnu (FA)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dizajn procesom
Názov témy anglicky: Craft based design
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá experimentáciou s dizajnovaním procesov na výrobu výrobkov a polotovarov z trieslom činenej usne a kože. Pri tvorbe sa riadi tradičnými a osvedčenými remeselnými princípmi spracovania materiálu a v spojení s použitím moderných technológií využíva prirodzené vlastnosti koží a usní na tvorbu kolekcie užitkových predmetov. Práca reaguje na aktuálne trendy a pohľad na daný materiál cez expresívnejšie využívanie kože a v malej kolekcii výrobkov, necháva prirodzene vyznieť jeho anomálie a rastové chyby, čím zdôrazňuje jeho pôvod.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-DZ dizajn

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.