20. 8. 2019  20:13 Anabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vinárstvo
Názov témy anglicky: The Winery
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.
Abstrakt: Zasadiť do krajiny alebo pôvodnej zástavby vinohradníckych obcí nové vinárstvo, ktoré nadväzuje na tradície regionálnych malých rodinných vinárstiev. Malo by rešpektovať krajinu, okolitú zástavbu a zároveň si budovať svoju identitu - značku. V zadaní bude sa riešiť aj ubytovanie pre majiteľa. Samozrejme napojenie na cyklotrasy,turistické a zážitkové trasy návštevníkov regiónu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.