17. 10. 2019  19:35 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Priestor pre kultúru a ľudové tradície - Liptovská Mara
Název tématu anglicky: Space for culture and folk traditions - Liptovská Mara
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Abstrakt: Nutnosť zásahov do urbánnej štruktúry mesta Liptovský Mikuláš vyvolaná preložením železničnej trate v aktuálnej UPD, očakáva široko koncipované zmeny, ktorých výsledkom by mal byť nový rozvojový impulz. Zmeny dopravných väzieb vyvolávajú diskusie na aktívnejšie prepojenie mesta s vodnou plochou Liptovskej Mary, na využitie jej skrytého potenciálu, priestoru nábrežia, novovzniknutých priestorov a širších vzťahov. Predmetom riešenia DP (architektonická štúdia) bude viacúčelový kultúrny komplex s kaleidoskopom kultúrnych a voľnočasových podujatí, ktorých hlavným motívom je kultúra a ľudové tradície Liptova. Dominujúcou funkciou riešeného objektu bude múzeum (náplňou prezentujúce ľudové tradície a zvyky, rozmanitosť folklórnych krojov, tancov, dobové interiéry, rôznorodosť architektúry či umeleckosť dávnych remesiel). Objekt bude okrem hlavnej funkcie obsahovať školu remesiel s umeleckými dielňami s komunitným charakterom, reštauráciu, kaviareň... priestory pre prednášky, tanečné produkcie, koncerty a pod... prípadné ďalšie interiérové ako aj exteriérové stretávacie priestory... intenzívne využívané počas celého dňa pre celú uvedenú širokú škálu aktivít – so zretelom na využitie kontaktu s vodnou plochou. Objekt má zohľadňovať environmentálne a ekologické princípy tvorby a s tým súvisiace použitie alternatívnych stavebných technológií a materiálov. Rozsah práce: Architektonická štúdia _ 2x portfólio A3, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou, prezentačný poster 70/100cm, modelOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.