Oct 16, 2019   12:00 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Priestor pre kultúru a ľudové tradície - Liptovská Mara
Title of topic in English: Space for culture and folk traditions - Liptovská Mara
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Summary: Nutnosť zásahov do urbánnej štruktúry mesta Liptovský Mikuláš vyvolaná preložením železničnej trate v aktuálnej UPD, očakáva široko koncipované zmeny, ktorých výsledkom by mal byť nový rozvojový impulz. Zmeny dopravných väzieb vyvolávajú diskusie na aktívnejšie prepojenie mesta s vodnou plochou Liptovskej Mary, na využitie jej skrytého potenciálu, priestoru nábrežia, novovzniknutých priestorov a širších vzťahov. Predmetom riešenia DP (architektonická štúdia) bude viacúčelový kultúrny komplex s kaleidoskopom kultúrnych a voľnočasových podujatí, ktorých hlavným motívom je kultúra a ľudové tradície Liptova. Dominujúcou funkciou riešeného objektu bude múzeum (náplňou prezentujúce ľudové tradície a zvyky, rozmanitosť folklórnych krojov, tancov, dobové interiéry, rôznorodosť architektúry či umeleckosť dávnych remesiel). Objekt bude okrem hlavnej funkcie obsahovať školu remesiel s umeleckými dielňami s komunitným charakterom, reštauráciu, kaviareň... priestory pre prednášky, tanečné produkcie, koncerty a pod... prípadné ďalšie interiérové ako aj exteriérové stretávacie priestory... intenzívne využívané počas celého dňa pre celú uvedenú širokú škálu aktivít – so zretelom na využitie kontaktu s vodnou plochou. Objekt má zohľadňovať environmentálne a ekologické princípy tvorby a s tým súvisiace použitie alternatívnych stavebných technológií a materiálov. Rozsah práce: Architektonická štúdia _ 2x portfólio A3, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou, prezentačný poster 70/100cm, modelLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.