21. 10. 2019  9:22 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav dizajnu (FA)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Budúcnosť mobility
Název tématu anglicky: Future of mobility
Stav tématu: schváleno (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav dizajnu (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Abstrakt: Práca sa zameriava na leteckú prepravu budúcnosti. Cieľom projektu je navrhnúť koncept modernej vzducholode blízkej budúcnosti - tichú a ekologickú formu leteckej prepravy, ktorá by mohla znovu ožiť vďaka objavujúcim sa technologiám. Cieľom projektu bol vývoj konceptu AIR-35 - dopravného prostriedka budúcnosti, ktorý bude mimoriadne tichý a aplikovateľný pre rôzne prepravné účely. Projekt je zameraný na aplikáciu metód špekulatívneho a strategického dizajnu. Na základe analýzy súčasných trendov v oblasti vývoja technológií prináša holistickú víziu možného leteckého vozidla budúcnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-DZ dizajn

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.