26. 10. 2020  22:32 Demeter
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav dizajnu (FAD)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Budúcnosť mobility
Názov témy anglicky:
Future of mobility
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Garantujúce pracovisko:
Ústav dizajnu - FAD
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Práca sa zameriava na leteckú prepravu budúcnosti. Cieľom projektu je navrhnúť koncept modernej vzducholode blízkej budúcnosti - tichú a ekologickú formu leteckej prepravy, ktorá by mohla znovu ožiť vďaka objavujúcim sa technologiám. Cieľom projektu bol vývoj konceptu AIR-35 - dopravného prostriedka budúcnosti, ktorý bude mimoriadne tichý a aplikovateľný pre rôzne prepravné účely. Projekt je zameraný na aplikáciu metód špekulatívneho a strategického dizajnu. Na základe analýzy súčasných trendov v oblasti vývoja technológií prináša holistickú víziu možného leteckého vozidla budúcnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-DZ dizajn

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.