Dec 16, 2019   1:35 p.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Design (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Dizajn ruka v ruke s remeslom
Title of topic in English: Fusion of design and craft
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Summary: Diplomová práca sa zaoberá renesanciou remesla vo svete štandardizovaných sériových výrobkov. Projekt analyzuje vzťah a spojenie dizajnéra s remeselníkom, skúma možné pozitíva prameniace z tohto spojenia. Cieľom projektu je navrhnúť úžitkové výrobky, ktoré budú čiastočne alebo úplne výsledkom ručnej remeselnej výroby s využitím prírodných pletív, a ktoré budú komerčne uplatniteľné na súčasnom trhu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-DZ Design

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.