29. 10. 2020  23:33 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav dizajnu (FAD)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Dizajn ruka v ruke s remeslom
Názov témy anglicky:
Fusion of design and craft
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Garantujúce pracovisko:
Ústav dizajnu - FAD
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá renesanciou remesla vo svete štandardizovaných sériových výrobkov. Projekt analyzuje vzťah a spojenie dizajnéra s remeselníkom, skúma možné pozitíva prameniace z tohto spojenia. Cieľom projektu je navrhnúť úžitkové výrobky, ktoré budú čiastočne alebo úplne výsledkom ručnej remeselnej výroby s využitím prírodných pletív, a ktoré budú komerčne uplatniteľné na súčasnom trhu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-DZ dizajn

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.