19. 10. 2019  6:23 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dizajn ruka v ruke s remeslom
Názov témy anglicky: Fusion of design and craft
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá renesanciou remesla vo svete štandardizovaných sériových výrobkov. Projekt analyzuje vzťah a spojenie dizajnéra s remeselníkom, skúma možné pozitíva prameniace z tohto spojenia. Cieľom projektu je navrhnúť úžitkové výrobky, ktoré budú čiastočne alebo úplne výsledkom ručnej remeselnej výroby s využitím prírodných pletív, a ktoré budú komerčne uplatniteľné na súčasnom trhu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-DZ dizajn

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.