20. 10. 2020  10:57 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry a dizajnu


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Liptovská Mara - priestor pre rekreáciu a voľný čas
Názov témy anglicky:
Liptovská Mara - Space for recreation and leisure
Stav témy:
schválené (prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Garantujúce pracovisko:
Ústav architektúry občianskych budov - FAD
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Nutnosť zásahov do urbánnej štruktúry mesta Liptovský Mikuláš vyvolaná preložením železničnej trate v aktuálnej UPD, očakáva široko koncipované zmeny, ktorých výsledkom by mal byť nový rozvojový impulz. Zmeny dopravných väzieb vyvolávajú diskusie na aktívnejšie prepojenie mesta s vodnou plochou Liptovskej Mary, na využitie jej skrytého potenciálu, priestoru nábrežia, novovzniknutých priestorov a širších vzťahov. Predmetom riešenia DP (architektonická štúdia) bude polyfunkčný objekt/objekty integrujúci v sebe funkčné celky - ubytovanie hotelového typu, priestory pre kultúrne a voľnočasové podujatia, letnú operu, workshopy, prednášky, performing art, výstavy....reštauráciu, kaviareň... rekreačné centrum (ubytovanie v bungalovoch, požičovňa člnov..ai.)....prípadné ďalšie interiérové ako aj exteriérové stretávacie priestory... intenzívne využívané počas celého dňa pre celú uvedenú širokú škálu aktivít – so zreteľom na využitie kontaktu s vodnou plochou a návrhom vyhliadkovej trasy po pobreží. Objekt má zohľadňovať environmentálne a ekologické princípy tvorby a s tým súvisiace použitie alternatívnych stavebných technológií a materiálov. Rozsah práce: Architektonická štúdia _ 2x portfólio A3, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou, prezentačný poster 70/100cm, modelObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.