Oct 18, 2019   1:26 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Objekt športového areálu Mladá garda
Title of topic in English: Sports area Building in Mlada garda
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Summary: V ostatnom období zaznamenávame na Slovensku na úrovni okresov, miest, obcí prípadne univerzít väčší záujem o modernizáciu a výstavbu športových areálov a zariadení. Ambíciou nie je rozvíjať a podporovať len najpopulárnejšie športy u nás, ale zabezpečiť podmienky pre rôzne typy interiérových a exteriérových aktivít všetkých športov. Základnou témou je návrh riešenia športového areálu STU a v ňom vybraného objektu športovej haly na Mladej garde v Bratislave na úrovni architektonickej štúdie. Východiskom udržateľnosti objektu je popri elementárnych energeticky úsporných princípoch architektonickej tvorby použitie drevených konštrukcií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.