22. 9. 2019  22:21 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Objekt športového areálu Mladá garda
Názov témy anglicky: Sports area Building in Mlada garda
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Abstrakt: V ostatnom období zaznamenávame na Slovensku na úrovni okresov, miest, obcí prípadne univerzít väčší záujem o modernizáciu a výstavbu športových areálov a zariadení. Ambíciou nie je rozvíjať a podporovať len najpopulárnejšie športy u nás, ale zabezpečiť podmienky pre rôzne typy interiérových a exteriérových aktivít všetkých športov. Základnou témou je návrh riešenia športového areálu STU a v ňom vybraného objektu športovej haly na Mladej garde v Bratislave na úrovni architektonickej štúdie. Východiskom udržateľnosti objektu je popri elementárnych energeticky úsporných princípoch architektonickej tvorby použitie drevených konštrukcií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.