Oct 14, 2019   6:00 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Reagujúca architektúra
Title of topic in English: Architecture that Reacts
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: 7
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Summary: Zadaním je vytvoriť architektúru, ktorá sa rozvíja a mení v čase. Hovoríme o fyzických úpravách, zmenách a re-aranžovaní hmoty. Architektúra je schopná dynamickej interakcie s okolím. Výzvou je vytvoriť architektonický program, v ktorej fyzická zmena formy vytvára významnú výhodu pre sociálne, ekonomické a ekologické vzťahy architektúry. Prostredie: Rozhranie vody a pevnej zeme. Konkrétny architektonický program spojený s vodou. Výskum - Formy: Voxel. Forma sa posúva od hladkých foriem k agregátovým zhlukom elementov voxelov .Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.