17. 10. 2019  17:24 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Reagujúca architektúra
Názov témy anglicky: Architecture that Reacts
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FA
Max. počet študentov: 7
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Abstrakt: Zadaním je vytvoriť architektúru, ktorá sa rozvíja a mení v čase. Hovoríme o fyzických úpravách, zmenách a re-aranžovaní hmoty. Architektúra je schopná dynamickej interakcie s okolím. Výzvou je vytvoriť architektonický program, v ktorej fyzická zmena formy vytvára významnú výhodu pre sociálne, ekonomické a ekologické vzťahy architektúry. Prostredie: Rozhranie vody a pevnej zeme. Konkrétny architektonický program spojený s vodou. Výskum - Formy: Voxel. Forma sa posúva od hladkých foriem k agregátovým zhlukom elementov voxelov .Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.