Aug 20, 2019   3:44 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vertikálne mesto - eVolo 2019 Skyscraper competition
Title of topic in English: eVolo 2019 Skyscraper competition – Vertical City
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Summary: Téma DP (architektonická štúdia) je predmetom medzinárodnej architektonickej súťaže „2019 Skyscraper Competition – Vertical City“. Očakáva sa navrhovanie mrakodrapov cez implementáciu nových technológií, materiálov, programov, estetiky a priestorového usporiadania spolu so štúdiami globalizácie, flexibility, adaptability a digitálnej revolúcie. Je to fórum, ktoré skúma vzťah medzi mrakodrapom a prírodným svetom, mrakodrapom a spoločnosťou a mrakodrapom a mestom. Do úvahy je potrebné zahrnúť výdobytky technológii, objavovanie udržateľných systémov a zavádzanie nových urbanistických a architektonických metód na vyriešenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych problémov súčasného mesta vrátane nedostatku (vzácnosť) prírodných zdrojov a surovín, infraštruktúry, a taktiež exponenciálneho nárastu obyvateľstva, znečistenia, ekonomickej diverzifikácie a neplánovanej urbanizácie krajiny. Súťaž je hľadaním úlohy jednotlivca a spoločenstva pri vytváraní dynamickej a adaptívnej vertikálnej spoločnosti, hľadaním nového druhu adaptívneho a odpovedajúceho dizajnu schopného inteligentného rastu skrz samoreguláciu vlastných systémov. Nie sú určené žiadne obmedzenia na lokalitu, funkčnú náplň alebo veľkosť. Rozsah práce: Architektonická štúdia _ 2x portfólio A3, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou, prezentačný poster 70/100cm, modelLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.