17. 10. 2019  7:16 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér
Názov témy anglicky: Adaptation of building to a new purpose, Bratislava - interior
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybraných častí vnútorných priestorov objektu pôvodne priemyselno-obchodného charakteru v Bratislave, riešeného v rámci AT III. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-DZ dizajn

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.