15. 10. 2019  23:08 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dom meditácie, Bratislava
Názov témy anglicky: Meditation house, Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Abstrakt: Dom meditácie - Centrum jogy a meditácie_ Introvertný objekt s nadväznosťou na korene jogy a meditácie zasadený do mestského prostredia slúžiaci na regeneráciu a únik z ruchu mesta. Práca s prírodnými materiálmi, vegetáciou, svetlom, zvukom a atmosférou ako takou. Hľadanie optimálnych priestorových kompozícií a nových dispozičných schém. "Tichý" priestor pre hľadanie samého seba, znovunájdenie svojej podstaty a harmónie žitia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.