18. 10. 2019  13:04 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kostol s pastoračným centrom, Bratislava
Názov témy anglicky: Church with Pastoral Center, Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Abstrakt: Kostol s pastoračným centrom. Kostol, ako typologický druh, ktorý pretrval stáročia. Druh, ktorý formoval architektonické slohy. Aký je však adekvátny výraz kostola 21. storočia? Kostola, ktorý zohľadňuje celkovú históriu tohto typologického druhu ? Hľadanie nových typologických schém na základe duchovna. Vytvorenie priestoru pre možnosť vnútorného zahĺbenia sa.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.