Jul 18, 2019   5:44 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návštevnícke centrum archeoparku Kostolec-Ducové
Title of topic in English: Visitor centre Kostolec-Ducové
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Petra Struhařová
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Petra Struhařová
Summary: Navrhnite návštevnícke centrum archeoparku NKP Kostolec- Ducové s ohľadom na čo najlepšie zachovanie krajinných scenérií tejto lokality, ale zároveň maximálne využívajúc zaujímavé priestorové danosti tohto prostredia. Návštevnícke centrum by okrem potrebných doplnkových funkcií (kaviareň, predaj lístkov, suvenírov, THZ, zázemie zamestnancov,...) malo predovšetkým napĺňať náučno-expozičnú funkciu. Súčasťou riešenia má byť aj citlivé zakomponovanie statickej dopravy a napojenie návštevníckeho centra na samostatný archeopark Kostolec-Ducové.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.