24. 8. 2019  6:17 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návštevnícke centrum archeoparku Kostolec-Ducové
Názov témy anglicky: Visitor centre Kostolec-Ducové
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Petra Struhařová
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Petra Struhařová
Abstrakt: Navrhnite návštevnícke centrum archeoparku NKP Kostolec- Ducové s ohľadom na čo najlepšie zachovanie krajinných scenérií tejto lokality, ale zároveň maximálne využívajúc zaujímavé priestorové danosti tohto prostredia. Návštevnícke centrum by okrem potrebných doplnkových funkcií (kaviareň, predaj lístkov, suvenírov, THZ, zázemie zamestnancov,...) malo predovšetkým napĺňať náučno-expozičnú funkciu. Súčasťou riešenia má byť aj citlivé zakomponovanie statickej dopravy a napojenie návštevníckeho centra na samostatný archeopark Kostolec-Ducové.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.