22. 10. 2019  18:15 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nová hlavná železničná stanica, Bratislava
Názov témy anglicky: New central railway station, Bratislaca
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Abstrakt: Hľadanie novej optimálnej polohy hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Hľadanie optimálnych prevádzkovýh schém s prepojením na dostatočný a aktívny predpriestor železničnej stanice. Hľadanie prepojenia zložitosti dispozície s jednoznačným výrazom v architektonickej rovine, s ohľadom na urbánne danosti lokality.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.