Aug 25, 2019   3:15 a.m. Ľudovít
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Revitalizácia a pamiatková obnova Hlavnej železničnej stanice v Bratislave
Title of topic in English: Revitalisation and Monument Restoration of the Main Railway station in Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Summary: Predmetom diplomovej práce je rekonštrukcia a dostavba historickej budovy bratislavskej hlavnej železničnej stanice. Súčasný stav budovy a predstaničného priestoru je nevyhovujúci po stavebno-technickej, funkčnej a architektonickej stránke. Súčasťou zadania je aj návrh pamiatkovej obnovy chránených pamiatkových objektov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.