18. 7. 2019  6:46 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dostavba prieluky na Župnom námestí a revitalizácia Michalskej priekopy v Bratislave
Názov témy anglicky: New builging on Župné Square and Revitalisation of Michael´s Moat in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je návrh dostavby prieluky v mestskej pamiatkovej rezervácii na Župnom námestí novou budovou, ktorej súčasťou bude prepojenie s Michalskou priekopou pôvodného mestského opevnenia. Súčasťou zadania je návrh revitalizácie Michalskej mestskej priekopy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.