Oct 23, 2019   8:25 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mestský polyfunkčný komplex Harbour City
Title of topic in English: Multifunctional Harbor City Complex
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Summary: Zadanie diplomovej prace rieši nový, urbanistický koncept lokality Harbour City, v minulosti využívanom ako priemyselná zóna. Širšie územie je vymedzené ulicami Prístavná, Plynárenská, Mlynské Nivy a Bajkalská. Cieľom diplomovej práce je vypracovať architektonickú štúdiu polyfunkčného bytového komplexu, ktorý bude spĺňať požiadavky novej vízie pre riešenú lokalitu a podporovať stratégiu vývoja mesta Bratislava. Úlohou DP je navrhnúť polyfunkčný obytný komplex s občianskou vybavenosťou. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu mesta Bratislava, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500, resp. 1:750 a samotný objekt v M 1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (mierka 1:200 resp. podľa dohody s pedagógom), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm. CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou . Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných paré.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.