Oct 20, 2019   11:12 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Univerzitné bývanie v Janove
Title of topic in English: University Housing in Genoa
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Summary: Vzdelávanie sa stáva kľúčovou témou európskeho priestoru a to nie len v akademickom prostredí. Je zárukou lepšej budúcnosti starého kontinentu. Univerzity budujú a vylepšujú svoj kredit, nielen v oblasti pedagogickej a vedeckej, ale majú aj ambíciu vytvárať kvalitné prostredie ubytovania, oddychu a samovzdelávania svojich študentov. Témou diplomovej práce je návrh univerzitného bývania v Janove, pre študentov architektúry a dizajnu v súlade s podmienkami predmetnej medzinárodnej architektonickej súťaže. Východiskom udržateľnosti objektu je popri elementárnych energeticky úsporných princípoch architektonickej tvorby a komponovaní návrhu v historickom prostredí aj eliminácia negatívnych dopadov stavebného procesu na okolité prostredie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.