16. 9. 2019  10:12 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Univerzitné bývanie v Janove
Názov témy anglicky: University Housing in Genoa
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Abstrakt: Vzdelávanie sa stáva kľúčovou témou európskeho priestoru a to nie len v akademickom prostredí. Je zárukou lepšej budúcnosti starého kontinentu. Univerzity budujú a vylepšujú svoj kredit, nielen v oblasti pedagogickej a vedeckej, ale majú aj ambíciu vytvárať kvalitné prostredie ubytovania, oddychu a samovzdelávania svojich študentov. Témou diplomovej práce je návrh univerzitného bývania v Janove, pre študentov architektúry a dizajnu v súlade s podmienkami predmetnej medzinárodnej architektonickej súťaže. Východiskom udržateľnosti objektu je popri elementárnych energeticky úsporných princípoch architektonickej tvorby a komponovaní návrhu v historickom prostredí aj eliminácia negatívnych dopadov stavebného procesu na okolité prostredie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.