16. 9. 2019  4:06 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Art campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Názov témy anglicky: Art campus of Academy of fine arts and design in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Abstrakt: Vzdelávanie sa stáva kľúčovou témou európskeho priestoru a to nie len v akademickom prostredí. Je zárukou lepšej budúcnosti starého kontinentu. Univerzity budujú a vylepšujú svoj kredit, nielen v oblasti pedagogickej a vedeckej, ale majú aj ambíciu vytvárať kvalitné prostredie ubytovania, oddychu a samovzdelávania svojich študentov. Témou diplomovej práce je návrh art campusu pre vysokú školu výtvarných umení v jej areáli v Bratislave v súlade s podmienkami prebehnutej architektonickej súťaže. Východiskom udržateľnosti objektu je popri elementárnych energeticky úsporných princípoch architektonickej tvorby, prácou s okolitým prostredím aj použitie súčasných drevených konštrukcií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.